Toggle Hledat

 1. Domů
 2. O nás
 3. Představení společnosti Unilever
 4. Naše strategie

Naše strategie

Vybudovali jsme strategii, která nám pomáhá dělat z udržitelnosti samozřejmost.

Strategické zaměření

Abychom mohli realizovat naši vizi, investovali jsme do dlouhodobé strategie kategorií a značek, které přináší růst ve prospěch všech zúčastněných osob.

Women at a meeting

Vize

Rozvoj společnosti

 • Tržby
 • Marže
 • Efektivita kapitálu

Zlepšování zdraví a životního stylu

 • Výživa
 • Zdraví a hygiena

Zlepšování životních podmínek

 • Spravedlivý přístup na pracovišti
 • Příležitosti pro ženy
 • Pomoc potřebným

Snižování dopadu na životní prostředí

 • Skleníkové plyny
 • Voda
 • Odpad
 • Využívání udržitelných zdrojů

Naše dlouhodobé strategické možnosti

Volba portfolia

 • Výběr kategorií
 • Aktivní správa portfolia
 • Rozvíjení obchodní činnosti pod značkou Prestige

Značky a inovace

 • Soustředěný přístup k inovacím
 • Zvyšování efektivity a marží
 • Rostoucí investice do digitálního marketingu

Rozvoj trhů

 • Cesta na trh
 • Rozvíjející se trhy
 • E-obchodování

Pružnost a náklady

 • Rozpočtování s nulovým základem
 • Výrobní základna a režijní náklady
 • Využívání našeho rozsahu

Lidé

 • Přilákat talentované lidi
 • Rozvíjet talentované pracovníky
 • Lidé, kteří se řídí hodnotami a mají možnost využít vlastní potenciál

Růst

Konzistentní

Díky průběžným investicím do dodavatelského řetězce, našich značek a marketingu, našich zaměstnanců a IT zajišťujeme konzistentní související růst prodeje, základní provozní marži a volné peněžní toky.

Konkurenceschopný

Díky investicím do inovací můžeme zvyšovat svůj tržní podíl a zároveň vstupovat na nové trhy a do nových segmentů.

Ziskový

Usilujeme o neustálé zlepšování naší již tak špičkové výroby ve snaze dosáhnout úspor nákladů a vyšších výnosů, které dál podpoří růst, neboť finanční prostředky jsou následně přesunuty do oblastí, ve kterých lze využít nových strategických příležitostí.

Odpovědný

Odpovědný růst má pozitivní sociální dopad a nižší dopad na životní prostředí, což je podstatou Unilever plánu udržitelného rozvoje a zásadním faktorem při ochraně a zlepšování naší pověsti.

Náš obchodní model

Unilever se domnívá, že ziskový růst by měl být rovněž odpovědným růstem. Tento přístup je středobodem našeho obchodního modelu opírajícího se o udržitelný rozvoj a Unilever plán udržitelného rozvoje. Řídí se jím náš přístup k podnikání a uspokojování rostoucí poptávky spotřebitelů po značkách, které ve světě omezených zdrojů jednají odpovědně. Náš obchodní model začíná poznáním spotřebitele. Ze získaných informací následně vychází inovace jednotlivých značek, často ve spolupráci s partnery z našeho dodavatelského řetězce. Cílem tohoto procesu je vytvořit výrobky, které s marketingovou podporou, s podporou v podobě reklamy a prostřednictvím celé řady distribučních kanálů uvedeme na trh.

Nahoru